Polityka prywatności i plików cookies

I. Informacje ogólne

1.

Spółka Mikroflor Sp. z o.o.sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51- 214 Wrocław (dalej: „Mikroflor”, „Administrator” lub „My”) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług Mikroflor, w tym odwiedzającej witrynę internetową Mikroflor oraz zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.

2.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej „Polityka”) określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na stronach internetowych Mikroflor plikach cookies.

3.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej i usług Mikroflor jest Mikroflor.

4.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: odo@mikroflor.pl lub na adres: Ochrona Danych Osobowych Mikroflor, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1.

Osoba korzystająca ze strony internetowej Mikroflor który jedynie przegląda stronę i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są jednak pliki cookies. Informacje zawarte w plikach cookies pośrednio mogą identyfikować konkretnego użytkownika strony internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookies opisane są w sekcji dotyczącej plików cookies (Punkt VII Polityka plików „COOKIES”)

2.

Mikroflor przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie:

1)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu świadczenia przez nas usług osobom korzystającym ze strony internetowej;

2)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Mikroflor, prowadzenia analiz i statystyk oraz udoskonalenia usług i dopasowania treści strony internetowej do Twoich potrzeb, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

3)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, jeśli przepisy prawa obligują nas do przechowywania określonych danych.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Mikroflorprzetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej. W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W zakresie w jakim Twoje dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Mikroflor będą ona przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

IV. Dobrowolność podania danych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji świadczonych przez Mikroflor usług.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach, tj. dopasowania treści strony internetowej do Twoich potrzeb, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić lub utrudnić poprawne świadczenie usług.

W razie zablokowania możliwości korzystania z plików cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane we wskazanych wyżej celach. Zawsze masz przy tym możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).

V. Prawa Klienta

Osoba, której dane dotyczą ma:

prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

prawo żądania sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes i udostępniania ich innym podmiotom

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

VI. Odbiorca danych osobowych

Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym, firmom faktoringowym, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Mikroflor dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z RODO.

VIII. Polityka plików "COOKIES"

1.

„Cookies” to pliki tekstowe, stanowiące dane informatyczne, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.

2.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania osób ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji osób korzystających ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz osoby korzystającej ze stron internetowych. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Używane przez Mikroflor cookies można podzielić na:

niezbędne pliki cookies (wykorzystywane w celach technicznych, w tym umożliwiające prawidłowe wyświetlenie i korzystanie ze strony internetowej)

funkcjonalne pliki cookies (związane z poprawą funkcjonalności strony internetowej, wykorzystywane w celu dostosowania zawartości stron internetowych do potrzeb użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym mogą pomóc np. w rozpoznaniu urządzenia końcowego)

statystyczne pliki cookies (wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych; pomagają nam mierzyć ruch na stronie i zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także wykrywanie nadużyć)

3.

Cookies stosowane przez Mikroflor są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń osoby korzystającej ze stron internetowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować stronę internetową indywidualnie każdej osobie z niej korzystającej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4.

Stosujemy cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku cookies – osoba korzystająca ze stron internetowych dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

5.

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody użytkownika strony internetowej. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Mikroflor oznacza zgodę użytkownika na stosowanie cookies. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej z reguły domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Osoba korzystająca ze strony internetowej może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie osoby korzystającej ze strony internetowej. Właściwe informacje o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta osoba korzystająca ze strony internetowej. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. Możesz również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy skorzystać z instrukcji właściwej dla przeglądarki, z której korzystasz. W przypadku funkcjonalności udostępnianych przez Mikroflor akceptacja cookies jest wymagana w celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej.

6.

Obsługę cookies można także wyłączyć za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronach dotyczących konkretnych przeglądarek. Przydatne informacje w tym zakresie mogą znajdować się pod poniższymi adresami:

7.

Na naszych stronach korzystamy także z cookies zewnętrznych Google Analytics. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. W ramach Google Analytics zbieramy również ilościowe danedemograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez plików cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, dane mogą być transferowane do USA. Szczegółowe informacje o podstawie i zabezpieczeniach transferu znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

IX. Informacje końcowe

Mikroflor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronach internetowych mikroflor.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wróć do strony głównej