Mikroflor sp. z o.o. sp.k.

Mikroflor sp. z o.o. sp.k.

BIOGEN REWITAL

Preparat przeznaczony do rewitalizacji środowiska glebowego dla roślin uprawnych.
Preparat BIOGEN-REWITAL, przewidziany jest do oprysku pól, najlepiej w okresie prowadzenia upraw przedsiewnych, co umożliwia bardzo dobre wymieszanie preparatu z glebą i szybkie uruchomienie kierowanych przez preparat procesów mikrobiologicznych. Możliwe są także aplikacje preparatem realizowane w innych terminach agrotechnicznych w zależności od stanu uprawy, warunków atmosferycznych i innych uzasadnionych potrzeb producenta.Skład i działanie

Preparat BIOGEN-REWITAL zbudowany jest z kompozytu mikrobiologicznego zestawionego z niepatogennych mikroorganizmów oraz specjalnej pożywki startowej.

Mikroorganizmy tworzące biopreparat BIOGEN-REWITAL nie są rekombinowane genetycznie, w rozumieniu Regulacji (EC) Nr 1829/2003, a ich bardzo specyficzne, dodatkowe właściwości, uzyskano dzięki opracowanej w Przedsiębiorstwie technologii ich selekcji i namnażania w bioreaktorze.Dawkowanie

APLIKACJA

SPOSÓB STOSOWANIA

OPRYSK

1,0 litr na hektar. Zalecana ilość wody 200 do 500 litrów na 1 hektar. Opryskać pole lub plantację w dowolnie wybranej fazie uprawy, a najlepiej w okresie w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2–3 razy w okresie wegetacyjnym.

PODLEWANIE

Podlewać rośliny 0,2 % roztworem REWITALIZATORA BIOGEN-REWITAL

(2 mililitry biopreparatu BIOGEN-REWITAL w 1 litrze wody).

MOCZENIE SADZONEK, CEBUL, BULW, KŁĄCZY

Zalać na okres 4 do 8 godzin 0,2% roztworem REWITALIZATORA BIOGEN-REWITAL (2 mililitry biopreparatu BIOGEN-REWITAL w 1 litrze wody).

REWITALIZATOR BIOGEN-REWITAL MOŻE BYĆ STOSOWANY ŁĄCZNIE Z MARKOWYMI DOLISTNYMI NAWOZAMI MINERALNYMI.

Efekty stosowania

BIOGEN-REWITAL wprowadzony do gleby inicjuje w niej szereg korzystnych zmian w wyniku, których następuje:

Przywracanie równowagi mikrobiologicznej ekosystemu poprzez korzystną regenerację zdegradowanej różnymi czynnikami mikroflory glebowej (jej rewitalizację po degradującym wpływie erozji, środków chemicznych, ognia i innych tego typu czynnikach).
Uruchamianie w środowisku glebowym pożądanych reakcji biochemicznych mających istotny wpływ na gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki w glebie, a pośrednio także w uprawianych na traktowanych biopreparatem glebach – uprawach roślinnych.
Uruchamianie wykorzystywania przez rośliny składników pokarmowych zawartych w glebie w formach dotychczas niedostępnych dla roślin.
Przyspieszona mineralizacja resztek pożniwnych roślin, obornika i innych substancji naturalnych wykorzystywanych rolniczo w uprawach roślinnych jako nawozy organiczne.
Ograniczenie przykrych zapachów podczas rolniczego wykorzystywania na polach uprawnych obornika oraz gnojówek i gnojowic.
Redukcja w środowisku glebowym chorobotwórczych dla roślin bakterii, wirusów i grzybów oraz zmniejszenie emisji do środowiska chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pobliżu traktowanych biopreparatem pól uprawnych.
Ograniczenie chorób roślin oraz zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin.
Wzrost żyzności gleby oraz poprawa wartości biologicznej produktów roślinnych.
Bardzo istotny wzrost plonowania roślin oraz opłacalności produkcji.Dodatkowe informacje:

Preparat posiada ATEST Nr PZH/HT-2197/2008 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.