Mikroflor sp. z o.o. sp.k.

Mikroflor sp. z o.o. sp.k.

KRIO-FLOR

Preparat zwiększający okresową odporność roślin na przymrozki.
Dawkowanie
W celu zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniami, należy je dokładnie opryskać 12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem odpowiednią ilością preparatu, rozcieńczonym w 500 litrach wody na 1 hektar.

Jeżeli z uzasadnionych powodów zużycie cieczy musi być większe niż 500 litrów na 1 hektar, ilość praparatu KRIO-FLOR należy proporcjonalnie zwiększyć.

Przed wlaniem preparatu do napełnionego opryskiwacza, należy nim przed otwarciem kilkakrotnie wstrząsnąć co zlikwiduje ewentualne rozwarstwienie cieczy.

W czasie wlewania preparatu opryskiwacz musi mieć uruchomione mieszadło.

NIE MIESZAĆ Z INNYMI PREPARATAMI!

Wymagana ilość preaparatu KRIO-FLOR w 500 litrach wody na 1ha w zależności od wielkości przymrozków.Dawkowanie

W celu zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniami, należy je dokładnie opryskać 12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem odpowiednią ilością preparatu, rozcieńczonym w 500 litrach wody na 1 hektar.

Jeżeli z uzasadnionych powodów zużycie cieczy musi być większe niż 500 litrów na 1 hektar, ilość preparatu KRIO-FLOR należy proporcjonalnie zwiększyć.

Przed wlaniem preparatu do napełnionego opryskiwacza, należy nim przed otwarciem kilkakrotnie wstrząsnąć co zlikwiduje ewentualne rozwarstwienie cieczy.

W czasie wlewania preparatu opryskiwacz musi mieć uruchomione mieszadło.

NIE MIESZAĆ Z INNYMI PREPARATAMI!

Wymagana ilość preparatu KRIO-FLOR w 500 litrach wody na 1ha w zależności od wielkości przymrozków.

O skuteczności ochronnej preparatu decyduje termin wykonania zabiegu oraz dobór jego dawki zależnej od wielkości spodziewanego przymrozku. Niewłaściwe ustalenie temperatury, a co za tym idzie, również i dawki preparatu, bardzo poważnie ogranicza skuteczność ochronną preparatu, a w skrajnych przypadkach całkowicie ją wyklucza.Sposób stosowania

Preparat jest stosunkowo tani. Jego dawkowanie zależy od „wielkości” spodziewanego przymrozku i wynosi od 0,8 do 2,1 litra na 1 ha chronionej uprawy. Warunkiem skuteczności aplikacji preparatem KRIO-FLOR jest jej wykonanie od 4 do 24 godzin przed spodziewanym przymrozkiem w temperaturze fizjologicznej, tj. w takiej przy której zachowane są jeszcze w pełni funkcje życiowe roślin.Efekty stosowania

Krioprotektanty można podzielić na trzy grupy: krioprotektanty penetrujące – zdolne do przenikania przez błonę komórkową, takie które zdolności tej nie posiadają oraz te które mają zdolności penetrujące tylko w określonych warunkach.

Komórki poddane wolnemu schładzaniu z udziałem pewnych protektantów nie przenikających ulegają dość silnej (ale kontrolowanej) dehydratacji, w wyniku czego na drodze osmozy następuje przepływ wody z komórki do otoczenia (na zewnątrz rośliny). Utrata wody w komórce jest krytycznym momentem w zamarzaniu. Zmniejsza ona prawdopodobieństwo powstawania wewnątrz komórek kryształów lodu, które rozrastając się niszczą jej struktury. Po kontakcie przemieszczonej na zewnątrz wody z innym - charakteryzującym się silnym i uporczywym przechadzaniem - krioprotektantem nieprzenikającym, wydzielane zostaje stopniowo ciepło, zapewniające dodatkowo dalszy efekt ochronny dla rośliny.