Nawożenie kukurydzy


Nadszedł czas na planowanie nawożenia kukurydzy, co prawda wydaje nam się, że mamy jeszcze dużo czasu do siewu, ale podstawy musimy opracować już dzisiaj.

Kukurydza jest zbożem, lecz jej wymagania pokarmowe wobec stanowiska są duże, co wynika z wielkości produkowanej biomasy. Należy zwrócić uwagę, że plon ziarna powyżej 8 ton z hektara jest możliwy do uzyskania pod warunkiem bardzo dobrego zaopatrzenia roślin w niezbędne makroelementy takie jak azot, potas, fosfor, magnez, a także wapń.

Plon ziarna (t·ha-1)Zapotrzebowanie całkowite (kg·ha-1)
NP2O5K2OMgOSCaO
6120-19248-60132-19224-3618-2424-30
8160-25664-80176-25632-4824-3232-40
10200-32080-100220-32040-6030-4040-50

[Fizjologia Plonowana. Zboża i kukurydza. Witold Grzebisz Poznań 2012]

Oczekując tak wysokich plonów ziarna należy również pamiętać o właściwym odżywieniu roślin mikroelementami.

Plon ziarna (t·ha-1)Średnie pobranie mikroelementów przez kukurydzę  (g·ha-1)
FeZnBCuMnMb
61350300120702206
10225050020011535010

[Fizjologia Plonowana. Zboża i kukurydza. Witold Grzebisz Poznań 201]

Chcąc prawidło dobrać dawki nawozu musimy poznać zasobności planowanego stanowiska pod uprawę kukurydzy w składniki pokarmowe wykonując badanie gleby w  Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Analiza kosztuje ok. 12 zł (cztery hektary) i trwa około trzech tygodni. Badanie gleby określa zawartość makroelementów takich jak: azot, fosfor, potas i magnez, a także kluczową wartość żyzności gleb – pH – czyli kwasowość stanowiska.

Kluczem do udanej uprawy jest wiedza jaki odczyn pH jest najlepszy dla danej rośliny, kukurydza preferuje pH 6,5-7,0. Właściwe pH gleby zdecydowanie wpływa na większą dostępność wszystkich makroskładników i jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym prawidłowy wzrost i rozwój roślin kukurydzy. Determinuje również prawidłowe funkcjonowanie gleby, gdyż właściwe zaopatrzenie gleby w wapń wpływa na jej prawidłową strukturę, zwiększa aktywność mikrobiologiczną i przyswajalność składników pokarmowych (np. dostępność fosforu w odczynie lekko kwaśnym i obojętnym). Wykonana analiza gleby pozwoli rzetelnie zaplanować nawożenie wapniem kukurydzy.

Nowym produktem przeznaczonym do nawożenia kukurydzy wapniem jest MikroCalc – produkt firmy Mikroflor dostępny w firmie Chemirol.

Trójskładnikowy nawóz MikroCalc dostarczając wapnia do gleby  wpływa na lepsze pobieranie pozostałych makroelementów oraz bardzo dobre odżywienie roślin wapniem, stosując MikroCalc wprowadzamy do gleby także kwasy humusowe oraz bakterie Bacillus subtilis i Bacillus megaterium pozytywnie wpływające na żyzność gleby, a przede wszystkim tempo mineralizacji resztek pożniwnych a co za tym idzie większą dostępność składników pokarmowych.