Rezultaty stosowania MikroCalc w uprawie kukurydzy


Kukurydza ze względu na wysoki potencjał plonowania pobiera duże ilości składników pokarmowych i wody z gleby, dlatego jej nawożenie musi być właściwie zbilansowane. Prawidłowe nawożenie, oprócz bezpośredniego wpływu na wysokość plonu, wpływa także na jego jakość oraz odporność roślin na stresy środowiskowe (np. susza). W celu oceny wpływu nawozu MikroCalc na reakcję roślin kukurydzy na stres suszy przeprowadziliśmy doświadczenie w Gospodarstwie Rolnym w Wichrowie.

Lokalizacja doświadczenia:

Województwo – dolnośląskie
Gmina – Kostomłoty
Miejscowość – Wichrów

Przeprowadzone doświadczenie:

Kontrola:

Klasa gleby: 80% IIIa,b oraz 20% IVa,b
Powierzchnia: 24ha
pH: od 6,3 do 6,8
Zawartość K i P w glebie: K – wysoka i bardzo wysoka, P – bardzo wysoka
Przedplon: Buraki cukrowe (pod buraki w 2016 roku zastosowano obornik)
Siew kukurydzy: 24.04.2018, odmiana Palazzo
Nawożenie: w aplikatorze 150kg/ha ABS CORN NPK 6-14-29 + 2 MgO+ 10 SO3 + 0,1 B+ 0,1 Zn, mikrogranulat Physiostart 18 kg/ha

Pole doświadczalne:

Klasa gleby: 75% IIIa,b , 20% IVa,b oraz 5% V
Powierzchnia: 32ha
pH: od 5,2 do 6,1
Zawartość K i P w glebie: K – średnia i wysoka, P – średnia i bardzo wysoka
Przedplon: Pszenica ozima (pole nie nawożone obornikiem)
Siew kukurydzy: 25.04.2018, odmiana Palazzo
Nawożenie: w aplikatorze 150kg/ha ABS CORN NPK 6-14-29 + 2 MgO+ 10 SO3 + 0,1 B+ 0,1 Zn, mikrogranulat Physiostart 18kg/ha, 300kg/ha MikroCalc

Komentarz Prezesa Gospodarstwa:

W pierwszym roku obserwacji mogę stwierdzić, iż na polu gdzie zastosowałem MikroCalc w dawce 300kg/ha kukurydza jest zieleńsza i ma znacznie większe kolby niż na polu kontrolnym pomimo tak wielkiej suszy jaka nawiedziła nasz region. Dodatkowo zauważyłem, iż ziemia jest mniej zbita w porównaniu do pola kontrolnego.


KONTROLA

MIKROCALC