Offer

BIOGEN REWITAL

Preparat przeznaczony do rewitalizacji środowiska glebowego dla roślin uprawnych.

Product designed for revitalisation of soil environments for farming plants.

Product view

DELIA STOP

Preparat do higienizacji środowiska upraw roślin krzyżowych.

Preparation for the hygiene of the cross-cultivating plant.

Product view

GeumanoSTOP

Mikrobiologiczna zaprawa stymulująca zdrowy rozwój zbóż

Microbiological mortar stimulating the healthy development of cereals.

Product view

GUARD G

Wysoka jakość upraw pod osłonami.

High quality shelter growing

Product view

GUARD H

Odbudowa mikroflory bakteryjnej w sadach owocowych i jagodnikach.

Restoration of bacterial microflora in fruit orchards and berry gardens

Product view

GUARD T

Bakteryjny probiotyk dla roślin polowych.

Bacterial probiotic for field plants

Product view

GUARD V

Higiena upraw warzywnych.

Vegetable farming hygiene

Product view

KRIO-FLOR

Preparat zwiększający okresową odporność roślin na przymrozki.

Preparation improving periodic plant resistance to frost

Product view

NEMATADO BIOCONTROL

Preparat mikrobiologiczny redukujący ilość porażonych nicieniami roślin.

Microbiological preparation designed for reduction of infected with nematodes plants

Product view

OstriniaSTOP

Preparat do poprawy środowiska uprawy oraz zdrowotności kukurydzy

Preparation for improving the growing environment and healthiness of maize

Product view

OtiorSTOP

Preparat redukujący ilość roślin porażonych opuchlakami

The product reduces the amount of plants affected by swelling

Product view

REWITAL PLUS

Mikrobiologiczny rewitalizator gleby

Microbiological soil revitaliser

Product view

RHIZOBIUM

Seria preparatów RHIZOBIUM do zaprawiania nasion roślin bobowatych.

RHIZOBIUM series designed for treatment of seeds of bean family plant

Product view

SUPERPLON K

Stymulator wzrostu Superplon K wpływa na wyższe plonowanie roślin.

Growth stimulator Superplon K effects higher growth of plants

Product view

SuperPower

Preparat zaprawowy do nasion

Mortar preparation for seeds.

Product view

Any questions?

Call: +48 695 955 511 or write:

Partners