Higienizacja środowiska
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

BIOSAN GS

BIOSAN GS

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z głębokimi stanowiskami

Wyświetl produkt

BIOSAN KZ2000

BIOSAN KZ2000

Preparat przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków, zanieczyszczonych zbiorników wodnych oraz ujęć wody pitnej

Wyświetl produkt

BIOSAN P

BIOSAN P

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z płytkimi stanowiskami

Wyświetl produkt

REMEDIANT

REMEDIANT

Preparat mikrobiologiczny do rekultywacji zbiorników wodnych i redukcji osadów dennych

Wyświetl produkt