Higienizacja środowiska
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

BIOSAN KZ2000

Preparat przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków, zanieczyszczonych zbiorników wodnych oraz ujęć wody pitnej

Dawkowanie i sposób stosowania

Biopreparat stosuje się w ilości 20 gramów na 1 m ścieków lub przewidywanych nieczystości co 14 dni. W uzasadnionych przypadkach zabieg powtarzać co 30 dni. Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, w tym także wodnych. Wyliczoną i odważoną ilość preparatu wsypać do zbiornika lub szamba, bądź wprowadzić poprzez zamknięty układ kanalizacji. Dla skutecznego działania preparatu ważne jest systematyczne powtarzanie zabiegu co 14 dni.