Hodowla zwierząt
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

BACTO-SILAGE

Preparat mikrobiologiczny do sporządzania kiszonek z traw, lucerny, kukurydzy i wysłodków buraczanych

W skład preparatu wchodzą odpowiednio dobrane homo- i heterofermentatywne szczepy bakterii kwasu mlekowego oraz starter umożliwiający ich szybkie namnażanie w zakiszanym materiale. Bogaty w mikroorganizmy skład preparatu oraz wysokie zdolności bakterii do multiplikacji gwarantują ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie poprzez: szybkie obniżenie pH zakiszanego surowca, hamowanie rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego, hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w zakiszanym materiale oraz zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki. Stosowanie preparatu BACTO-SILAGE przekłada się na poprawę jakości i wartości odżywczych kiszonki, zwiększenie jej smakowitości, jak również na dobrą zdrowotność zwierząt, wzrost przyrostów dziennych oraz wzrost wydajności mlecznej.

BACTO-SILAGE to mikrobiologiczny dodatek do kiszonki będący najbogatszym w mikroorganizmy preparatem o tym zastosowaniu na rynku. Zawiera pięć różnych szczepów bakterii, a na każdy gram zakiszanego surowca przypada aż 600 tys. bakterii.

Odpowiednio dobrana kompozycja homo- i heterofermentatywnych szczepów bakterii kwasu mlekowego odpowiada za:

 • szybkie obniżenie pH zakiszanego surowca, dzięki dużej koncentracji bakterii i ich wysokim zdolnościom do multiplikacji;
 • ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie, dzięki hamowaniu rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego;
 • hamowanie rozwoju pleśni i drożdży w zakiszanym materiale, dzięki wytwarzanym bakteriocynom (antybiotykom bakteryjnych) hamującym rozwój niepożądanej mikroflory;
 • zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki.

Skład preparatu

BACTO-SILAGE zawiera następujące szczepy bakterii fermentacji mlekowej:

 • Lactobacillus plantarum ATCC 8014
 • Pediococcus acidilactici ATCC 8042
 • Lactobacillus casei ATCC 7469
 • Lactobacillus brevis DSM 21982
 • Enterococcus faecium NCIMB 11181 11

Koncentracja bakterii w preparacie wynosi 6×10 jtk/g preparatu (600 tys. bakterii na każdy gram zakiszanego surowca), co jest najwyższą koncentracją wśród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku. Dodatkowym składnikiem preparatu jest starter – pożywka umożliwiająca szybkie namnożenie mikroorganizmów tworzących kompozyt bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca zastosowania.

Sposób stosowania

Surowiec na kiszonkę w ilości 100 ton zaszczepić 1kg preparatu.

Stosowanie preparatu BACTO-SILAGE

 • poprawa jakości i wartości odżywczych kiszonki,
 • zwiększa smakowitość kiszonki,
 • zwiększa zdrowotność zwierząt,
 • powoduje wzrost przyrostów dziennych,
 • powoduje wzrost wydajności mlecznej,
 • gwarantuje wyższą stabilność tlenową kiszonki,
 • zmniejsza straty w zakiszanym materiale.

BACTO-SILAGE efektywnie obniża pH zakiszanego materiału

Wysoka jakość pasz objętościowych obniża koszty produkcji mleka