Hodowla zwierząt
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

BIOSAN P

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich z płytkimi stanowiskami

Dawkowanie i sposób stosowania

Preparat stosuje się w ilości 5 kg na 1000 m stanowiska co 14 dni. Wyliczoną i odważoną ilość preparatu rozsypać w miarę dokładnie po ściółce płytkich stanowisk inwentarskich lub innych stanowiskach bądź posadzkach. Aplikacja może być wykonywana w obecności zwierząt na stanowiskach inwentarskich. Dla skutecznego działania preparatu ważne jest systematyczne powtarzanie zabiegu co 14 dni.