Projekty UE

17 lipca 2019 Firma Mikroflor Sp. z o.o. Sp. K podpisała umowę z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. na realizację grantu pt. „Przeprowadzenie badań laboratoryjnych i rzeczywistych nowego produktu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.2.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa ZIT WrOF, Schemat 1.2.C b usługi dla przedsiębiorstwa – „Bon na innowacje”.

Numer umowy: DAWG-RPO-5/1.2.2/009/19. Wartość Projektu: 100 000 zł, wysokość dofinansowania 85 000 zł.