Projekty UE
5 lipca 2019 Firma Mikroflor Sp. z o.o. Sp. K. otrzymała informację o pozytywnej ocenie wniosku o grant pt. „Przeprowadzenie badań laboratoryjnych i rzeczywistych nowego produktu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.2.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa ZIT WrOF, Schemat 1.2.C b usługi dla przedsiębiorstwa – „Bon na innowacje”. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie ofert do zapytania ofertowego nr 01-07-2019 na realizację projektu pt: Przeprowadzenie badań laboratoryjnych i rzeczywistych nowego produktu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych”. 

Zapytanie ofertowe 01-07-2019 (PDF)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 01-07-2019 (PDF)