Uprawy polowe
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

MikroCalc

Unikalne połączenie wapna, kwasów humusowych i bakterii

Przeznaczenie MikroCalc

  • MikroCalc jest nawozem stałym, produkowanym w formie granul o średnicy 3–6 mm.
  • Reaktywność – 100%
  • Liczba zobojętniania – 55

Skład MikroCalc

CaO 50–53%; Ca 36–40%
MikroCalc wpływa na pH gleby, co jest kluczowe dla pobierania przez rośliny fosforu, potasu, magnezu i całej reszty makro- i mikroelementów. Ponadto wapń wpływa na strukturę gleby, kształtując ją w zależności od jej rodzaju. Pierwiastek ten jest niezbędny w odżywianiu rośliny i budowie systemu korzeniowego.

Kwasy humusowe
Kwasy humusowe w nawozie MikroCalc tworzą naturalne chelaty, które zapobiegają wymywaniu kationów z gleby. Jednocześnie są wsparciem dla bakterii, wpływając na ich przetrwanie w glebie oraz aktywność w procesach mineralizacyjnych

Bakterie z grupy Bacillus sp.
Wchodzące w skład MikroCalc bakterie z grupy Bacillus sp. odpowiedzialne są za procesy mineralizacji resztek pożniwnych. Bakterie te dzięki tworzeniu form przetrwalnikowych, wytrzymują niekorzystne warunki granulacji, a także niekorzystne warunki w glebie.

Dlaczego warto stosować MikroCalc?

MikroCalc może być stosowany do nawożenia wszystkich roślin. Zalecany jest pod uprawy zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto), rzepaku, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaków i buraków.

MikroCalc zapewnia regulację pH gleby, usprawnia procesy mineralizacji resztek pożniwnych, a także wpływa na dostępność składników (przechodzenie z form nieprzyswajalnych w przyswajalne) i pobieranie przez rośliny składników pokarmowych.

Nawóz MikroCalc powinien być stosowany głównie na ścierni, ale możliwe jest także jego aplikowanie w trakcie całego okresu wegetacyjnego.
Produkt można wysiewać wszystkimi dostępnymi rozsiewaczami do nawozów.

Proponowane dawkowanie – od 100 do 500 kg na hektar, w zależności od zasobności gleby, wartości pH i płodozmianu.

Do pobrania