Uprawy polowe
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

QQbackter

Preparat do poprawy środowiska uprawy oraz zdrowotności kukurydzy

Omacnica prosowianka to jeden z najgroźniejszych szkodników plantacji kukurydzy. Uszkodzenia powodowane przez omacnicę wpływają bezpośrednio jak i pośrednio na wysokość i jakość plonu. Ograniczenie występowania omacnicy jest priorytetem w osiągnięciu wydajnej uprawy kukurydzy. Preparat QQbackter zawiera wyselekcjonowane bakterie i wyciągi roślinne, które odpowiadają za zmianę warunków środowiska zewnętrznego rośliny (liści, łodyg i kolb), stwarzają niekorzystne warunki do zasiedlania roślin i żerowania omacnicy prosowianki. Wytwarzane przez bakterie metabolity indukują w roślinie naturalne systemy obronne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez owady.”

Dawkowanie i sposób stosowania

Oprysk: W celu przygotowania roztworu roboczego 100 g preparatu należy rozpuścić w 200-400 l wody, co jest ilością wystarczająca do przeprowadzenia oprysku 1 hektara powierzchni uprawy (drobno- kroplistego lub grubokroplistego). Preparat stosować w okresie BBCH 16-19 kukurydzy (początek czerwca) przy wylocie motyli z poczwarek w celu stworzenia niekorzystnych warunków do żerowania owadów na roślinach. Stosować preparat w godzinach późno popołudniowych i wieczornych.

Preparat można mieszać z nawozami dolistnymi i innymi agrochemikaliami za wyjątkiem fungicydów.

Stosowanie QQbackter

  • poprawia zdrowotność upraw kukurydzy,
  • ogranicza straty w zbiorach wywołane żerowaniem omacnicy
    prosowianki,
  • wpływa na wzrost plonu zielonej masy (kukurydza na paszę)
    oraz plonu ziarna (kukurydza na ziarno),
  • poprawia jakość plonu,
  • redukuje występowanie mykotoksyn w ziarnie,
  • zwiększa jakość przetwórczą plonów.