Uprawy specjalistyczne
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

BERRYbackter

Preparat redukujący ilość roślin porażonych opuchlakami

BERRYbackter- Preparat do higienizacji środowiska korzeni roślin tj. truskawki, winorośli, maliny, borówki, porzeczki, agrestu, które są narażone na żerowanie larw opuchlaków (Otiorhynchus). Larwy uszkadzają korzenie roślin powodując upośledzenie pobierania związków odżywczych z gleby oraz rozwój organów. Miejsca uszkodzone przez opuchlaki, często stanowią wrota do infekcji bakteryjnej lub grzybowej. Zawarte w preparacie mikroorganizmy i wyciągi roślinne stymulują zdrowy wzrost korzeni i zmieniają środowisko glebowe czyniąc je niekorzystnym dla rozwoju larw opuchlaków. Bakterie w preparacie produkują substancje odżywcze, które są bezpośrednio pobierane przez rośliny. Konsekwencją zastosowania preparatu jest podwyższenie zdrowotności roślin, ograniczenie roślin porażonych larwami opuchlaka oraz poprawa jakości i plonowania roślin.

Dawkowanie i sposób stosowania

Dawkowanie preparatu: Truskawki, Mali y, Borówki, Porzeczki, Agrestu, Winorośli – 100 g/ha. Zaleca się przeprowadzenie 3 zabiegów w sezonie.

Przygotowanie cieczy roboczej: Prepar at 100 g rozpuścić w 400-600 l wody. Zaleca się stopniowe wsypywanie preparatu do mieszalnika przy włączonym mieszadle. P rzygotowanym roztworem opryskać 1 ha uprawy .

Przykładowe metody aplikacji: Truskawka: zalecane niskie ciśnienie oprysku i gruba kropla. Malina, Borówka, Porzeczki, Agrest, Winorośli: oprysk przy użyciu belki herbicydowej, fertygacja.

Stosowanie preparatu BERRYbackter

  • poprawia zdrowotność roślin,
  • ogranicza straty w zbiorach wywołane żerowaniem opuchlaków,
  • pozwala zredukować ilość użytych środków ochrony roślin,
  • wpływa na wzrost plonu i jego jakość,