Uprawy specjalistyczne
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

BIOGEN REWITAL

Preparat przeznaczony do rewitalizacji środowiska glebowego

Naturalny preparat BIOGEN REWITAL regeneruje zdegradowaną mikroflorę glebową uzupełniając środowisko glebowe o niezbędne bakterie glebowe. Innowacyjna formuła biopreparatu wpływa na przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych, a tym samym na zwiększenie ilości dostępnych dla roślin składników pokarmowych w glebie. BIOGEN REWITAL wprowadzony do gleby zwiększa jej bioróżnorodność, poprawia jej żyzność i strukturę oraz korzystnie wpływa na stosunki wodno-powietrzne. Struktura gruzełkowata gleby stwarza korzystne warunki kiełkowania nasion i prawidłowego rozwoju sytemu korzeniowego roślin. Zwiększona zasobność gleby w składniki odżywcze przekłada się na wzrost wartości biologicznej otrzymanych produktów roślinnych. Dzięki bogatemu składowi mikrobiologicznemu oraz wysokim zdolnościom bakterii do namnażania preparat BIOGEN REWITAL ogranicza rozwój patogennych mikroorganizmów w środowisku glebowym poprawiając tym samym zdrowotność roślin uprawnych. BIOGEN REWITAL charakteryzuje się najbogatszym składem mikrobiologicznym wśród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku. W jego skład wchodzi kilkunaście niepatogennych szczepów bakterii tlenowych i beztlenowych, w tym specyficznych glebowych, wyhodowanych w laboratorium

Skład preparatu

Biopreparat BIOGEN REWITAL złożony jest z niepatogennych mikroorganizmów oraz pożywki startowej. Koncentracja bakterii w BIOGEN REWITAL jest najwyższa wśród preparatów o podo8 bnym zastosowaniu dostępnych na rynku i wynosi 10 jtk/g. W skład preparatu wchodzą bakterie z rodzaju: Streptomyces, Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus, Cellulomonas, Arthrobacter, Peanibacillus, Pseudonocardia.

Dawkowanie i sposób stosowania

Oprysk: W celu przygotowania roztworu roboczego do oprysku powierzchni 1 ha rozcieńczyć 1 l preparatu w 200-500 l wody. Opryskać pole lub plantację w dowolnie wybranej fazie uprawy, najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym.

Podlewanie: W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 2 ml preparatu w 1 l wody [0,2% (V/V)].

Moczenie: sadzonki, cebule, bulwy, kłącza zalać na okres 4-8 godzin 0,2% roztworem (2 ml preparatu rozcieńczyć w 1 l wody).

Uprawy sadownicze: Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml preparatu w 100 l wody). Zalecana ilość wody: 500 l na 1 hektar. Przed założeniem sadu opryskać oczyszczoną z chwastów powierzchnię gleby. Po aplikacji bezzwłocznie wymieszać górną jej warstwę, wyrównując powierzchnię pola. W trudnych warunkach uprawy, w kolejnych latach uprawy, zwłaszcza na glebach zmęczonych, zabieg można powtórzyć 1-3 razy w okresie wegetacyjnym.

Stosowanie BIOGEN REWITAL

  • przywraca równowagę mikrobiologiczną ekosystemu odbudowując mikroflorę gleby zdegradowaną na skutek erozji, ognia, stosowania środków chemicznych i innych czynników,
  • przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych roślin, obornika i innych naturalnych nawozów organicznych,
  • poprawia żyzności gleby oraz wartość biologiczną produktów roślinnych,
  • uruchamia w środowisku glebowym reakcje biochemiczne mające istotny wpływ na gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki,
  • powoduje uwolnienie trudno dostępnych dla roślin składników pokarmowych,
  • redukuje w środowisku glebowym chorobotwórcze dla roślin bakterie, wirusy i grzyby przez co wpływa na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin,
  • poprawia zdrowotność roślin uprawnych,
  • ogranicza przykre zapachy podczas nawożenia pól uprawnych gnojówkami i gnojowicami.

BIOGEN REWITAL zwiększa ilość makroelementów dostępnych w glebie

BIOGEN REWITAL zwiększa bioróżnorodność gleby oraz plonowanie
kukurydza uprawiana na kiszonkę

BIOGEN REWITAL zwiększa plonowanie i jakość plonu
uprawa buraka cukrowego, odmiana Janosik

BIOGEN REWITAL zwiększa polową energię oraz zdolność wschodów
uprawa buraka, odmiana Aldona