Uprawy specjalistyczne
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

BOKSERbackter

Preparat mikrobiologiczny tworzący niekorzystne warunki do żerowania śmietki kapuścianej

BOKSERbackter to mikrobiologiczny preparat doglebowy zmniejszający populację roślin porażonych śmietką kapuścianą (łac. Delia radicum). W skład preparatu wchodzą kompozyt mikrobiologiczny oraz wyciągi roślinne odpowiedzialne za rozwój odpowiedniej mikroflory na korzeniach, łodygach i liściach roślin kapustowatych, która czyni rośliny mniej atrakcyjne do zasiedlenia przez tego agrofaga. Jednocześnie preparat BOKSERbackter wpływa na ograniczenie rozwoju populacji larw śmietki kapuścianej w glebie, poprzez stworzenie niekorzystnych warunków do ich rozwoju

Dawkowanie i sposób stosowania

Oprysk: W celu przygotowania roztworu roboczego 100 g preparatu należy rozpuścić w 200-400 l wody, co jest ilością wystarczającą do przeprowadzenia oprysku 1 hektara powierzchni uprawy (najlepiej grubokroplistego).

Preparat BOKSERbackter przeznaczony jest do stosowania doglebowego bezpośrednio przed siewem, jak i powschodowo. Przy oprysku doglebowym, po aplikacji preparat wymieszać z glebą. Powschodowo, w przypadku rzepaku stosować do fazy czterech liści właściwych. W przypadku innych warzyw aplikację wykonać w najkrótszym czasie od wysadzenia. Do zabiegu pogłównego użyć dużą ilość roztworu roboczego (400-600 l/ha) i grubą kroplę. Moczenie sadzonek: 200 g produktu rozpuścić w 10 litrach wody i opryskać ilość sadzonek (45-75 tys. szt.) przeznaczoną na obsadę plantacji o powierzchni 1ha.

Preparat można mieszać z RSM i innymi agrochemikaliami, za wyjątkiem fungicydów.

Stosowanie prepratu BOKSERbackter

  • wpływa na lepszy rozwój systemu korzeniowego,
  • umożliwia lepsze przezimowanie roślin,
  • poprawia zdrowotność upraw roślin krzyżowych,
  • ogranicza straty w zbiorach wywołane żerowaniem śmietki kapuścianej,
  • wpływa na wzrost jakości i wielkości plonu.