Uprawy specjalistyczne
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

KRIO-FLOR

Krioprotektor zwiększający okresową odporność roślin na przymrozki

KRIO-FLOR służy do ochrony roślin przed okresowymi przymrozkami. Jego stosowanie wpływa na zmniejszenie uszkodzeń pąków kwiatowych oraz kwiatów, ograniczając tym samym szkody powodowane przez wiosenne przymrozki w uprawach sadowniczych i jagodnikach. Za wysoką skuteczność preparatu KRIO-FLOR odpowiada odpowiednio dobrana kompozycja krioprotektantów, które działają w sposób addytywny uzupełniając się wzajemnie. Krioprotektanty I-go typu powodują zagęszczenie soku komórkowego poprzez kontrolowaną, łagodną dehydratację (odwodnienie) komórek chronionej rośliny. Tym samym obniżają temperaturę krzepnięcia soku komórkowego i ograniczają prawdopodobieństwo mechanicznych uszkodzeń tkanek roślinnych przez tworzące się wewnątrz komórek przy ujemnych temperaturach kryształki lodu. Woda wydostająca się na zewnątrz roślin wchodzi w kontakt z krioprotektantami II-go typu co powoduje stopniowe wydzielanie ciepła, zapewniając roślinie dodatkową ochronę.

Stosowanie preparatu KRIO-FLOR nie wymaga karencji i prewencji, co czyni go całkowicie bezpiecznym dla ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Dawkowanie i sposób stosowania

W celu zabezpieczenia roślin należy przeprowadzić aplikację preparatu minimum 8h przed spodziewanym przymrozkiem. Pojedyncza aplikacja zabezpiecza rośliny na okres 3-4 dni od wykonania zabiegu. Jeśli przymrozki utrzymują się dłużej, po upływie tego terminu zabieg należy powtórzyć. O efektywności ochrony przed przymrozkami decyduje termin wykonania zabiegu oraz dobór dawki, która jest uzależniona od temperatury spodziewanego przymrozku.

Niewłaściwe ustalenie temperatury przymrozku, a zwłaszcza obniżenie dawki preparatu, może ograniczyć skuteczność ochronną preparatu, a w skrajnych przypadkach całkowicie ją wykluczyć.

Uprawy polowe: W celu przygotowania roztworu roboczego na oprysk uprawy o powierzchni 1 ha rozcieńczyć odpowiednią ilość preparatu w 250-300 litrach wody.

Sady: W celu przygotowania roztworu roboczego na oprysk uprawy o powierzchni 1 ha rozcieńczyć odpowiednią ilość preparatu w 450- 500 litrach wody.

UWAGA! Ciecz roboczą należy przygotować przy uruchomionym mieszadle opryskiwacza. Przed wlaniem preparatu do napełnionego wodą opryskiwacza należy kilkakrotnie wstrząsnąć zamkniętym opakowaniem. Rozwarstwienie cieczy jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady produktu. Przechowywać w temp. 0-35°C.

Stosowanie preparatu POWER Plus ST

  • podnosi okresową odporność roślin na przymrozki wiosenne,
  • przyspiesza regenerację roślin po ustąpieniu przymrozku,
  • zmniejszenie uszkodzeń pąków kwiatowych oraz kwiatów powodowane przez wiosenne przymrozki w uprawach sadowniczych i jagodnikach,
  • ogranicza szkody przymrozkowe