Uprawy specjalistyczne
Produkty biologiczne dla zrównoważonego rolnictwa

NEMATADO BIOCONTROL

Preparat mikrobiologiczny tworzący niekorzystne warunki do żerowania nicieni

NEMATADO BIOCONTROL to mikrobiologiczny preparat doglebowy ograniczający występowanie roślin porażonych przez nicienie. W składzie preparatu znajdują się wyselekcjonowane szczepy bakterii charakteryzujące się wysokimi zdolnościami do namnażania. Po wprowadzeniu do gleby, bakterie preparatu zasiedlają ryzosferę roślin tworząc na jej powierzchni barierę, dzięki której korzenie roślin są mniej atrakcyjne dla nicieni. Bariera mikrobiologiczna na powierzchni korzenia uniemożliwia także rozwój mikroorganizmów patogennych przenoszonych przez nicienie wpływając na występowanie innych chorób wtórnych.

Stosowanie NEMATADO BIOCONTROL umożliwia ograniczenie użycia pestycydów w uprawach.

Dawkowanie i sposób stosowania

Uprawy polowe: W celu przygotowania roztworu roboczego do oprysku powierzchni 1 ha rozpuścić 1 kg preparatu w 200-500 litrach wody. Preparat rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby w formie oprysku przy wykorzystaniu niskiego ciśnienia i grubej kropli. Zabieg wykonać w trakcie uprawek lub innych zabiegów agrotechnicznych by umożliwić dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym.

Uprawy warzywne: Zalecane jest stosowanie środka przed sadzeniem rozsady lub wysiewem nasion w dawce 1 kg/ha. Preparat można stosować również do zaprawy materiału siewnego lub sadzeniaków.

W celu przygotowania zaprawy dla materiału siewnego przeznaczonego na 1 ha powierzchni uprawy rozpuścić 1 kg preparatu w wodzie i nanieść na materiał siewny w postaci oprysku drobnokroplistego. Materiał zużyć w ciągu 1-3 dni od wykonania zaprawy.

Preparat jest bezpieczny dla ludzi i roślin, nie zawiera organizmów oraz substancji pochodzących od organizmów genetycznie modyfiko8 wanych. Stężenie bakterii w preparacie wynosi >10.

NEMATADO BIOCONTROL może być stosowany łącznie z nawozami mineralnymi i organicznym

Stosowanie NEMATADO BIOCONTROL

  • wpływa na lepszy rozwój systemu korzeniowego,
  • umożliwia lepsze przezimowanie roślin,
  • poprawia plonowanie roślin,
  • zwiększa jakość przetwórczą plonów.

NEMATADO BIOCONTROL obniża straty w zbiorach
uprawa marchwi, odmiana Joba i Nerac F1