1. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Administratorem Państwa danych jest Mikroflor sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu administratora, tj.: skontaktowanie się z Państwem w odpowiedzi na uzupełniony formularz kontaktowy. Podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert usług Mikroflor sp. z o.o. sp. k. poprzez automatyczne systemy wywoływania oraz na swoje urządzenia końcowe wszelkimi kanałami komunikacji, np. telefonem, e – mailem, SMS – em.